• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/mbsts.dhbt
  • https://twitter.com/imamlarburada

2020 Yılı Hac Organizasyonu Görevli Personel Seçimi

2020 Yılı Hac Organizasyonu Görevli Personel Seçimi Talimatı yayımladı

 2020  yılı  hac  organizasyonunda  çeşitli  unvanlarda  görevlendirilecek Personelin  belirlenmesiyle  ilgili  hususlar  aşağıda belirtilmiştir.

I- Görevli Personel Seçimine İlişkin Esaslar

A) KAFİLE BAŞKANI (Erkek)

a) Başkanlığımız merkez ve taşra birimlerinde halen il müftüsü, mushafları inceleme ve  kıraat  kurulu  üyesi,  din  işleri  yüksek  kurulu  uzmanı,  din  işleri  yüksek  kurulu  uzman yardımcısı,  diyanet  işleri  uzmanı  (alan  dışı  olanlar  hariç),  diyanet  işleri  uzman  yardımcısı (alan dışı olanlar hariç), dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, il müftü yardımcısı,  ilçe  müftüsü,  baş  vaiz,  uzman  vaiz,  vaiz,  cezaevi  vaizi,  din  hizmetleri  uzmanı, eğitim  görevlisi,  dini  yükseköğrenim mezunu  öğretmen,   şube müdürü,  eğitim  uzmanı,  apk uzmanı, murakıp  ile  dört  yıllık  dini  yükseköğrenim mezunu  başimam-hatip  ve  kur'an  kursu başöğreticisi olarak çalışıyor olması,

b)  20 Aralık  2019 tarihi  itibariyle  (4/B  sözleşmeli  statüde  geçen  hizmet  süresi  dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli ve SGK'da geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlığımız teşkilatında fiili hizmet süresinin en az 7 yıl olup, yukarıda belirtilen unvanlarda 2 yıldır çalışıyor olması,

c)  Daha  önce  hac  organizasyonunda  kafilede  din  görevlisi  olarak  görevlendirilmiş olması, d) Sevk ve idare kabiliyetini haiz olması,

e) 2019 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2020 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,

f) 2019 yılında hac ve 2018-2019 umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olması, g)  2019-2020  umre  organizasyonu  için  teklifinin  yapılmamış  olması,  (10/12/2019 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç) h) Birimince hac görevi için teklifinin yapılmış olması,

B) DİN GÖREVLİSİ (Erkek)

1. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı (alan dışı olanlar hariç), Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı (alan dışı olanlar hariç), Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü, Eğitim Merkezi Müdürü, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Eğitim Görevlisi, Baş Vaiz, Uzman Vaiz, Vaiz, Cezaevi Vaizi, Din Hizmetleri Uzmanı, Murakıp ile İHL mezunu Şube Müdürü, Eğitim Uzmanı, APK uzmanı ve Öğretmen unvanlarında fiilen çalışanlarda; a) Daha önce hac veya umre organizasyonlarında din görevlisi olarak görevlendirilmiş olması,

b)  20 Aralık  2019 tarihi  itibariyle  (4/B  sözleşmeli  statüde  geçen  hizmet  süresi  dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli ve SGK'da geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlığımız  teşkilatında fiili  hizmet süresi en az 5 yıl olup, yukarıda belirtilen unvanlarda 2 yıldır çalışıyor olması,

C) 2019 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2020 yılında ise toplam 20 günden daha  uzun  süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması, 

d)  2019-2020  umre  organizasyonunda  görevlendirilmemiş  olması,  (grup  oluşturanlar hariç)  e)  Umre  organizasyonlarında  görev  yapmış olanlardan  2019-2020 umre organizasyonu  için  kafile  başkanı  olarak  teklifinin  yapılmamış  olması,  (10/12/2019 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç)

f) Müracaat ed enler arasından birimince hac görevi için teklifinin yapılmış olması, g) Yapılacak olan mülakatta görevlendirilmesinin uygun görülmüş olması,

2. Kur'an Kursu Başöğreticisi, Kur'an Kursu Uzman Öğreticisi, Kur'an Kursu Öğreticisi, Başimam-Hatip, Uzman İmam-Hatip, İmam-Hatip, Baş Müezzin ve Müezzin-Kayyım unvanlarında fiilen çalışanlarda; a) Daha önce hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmiş olması, 

b)  20 Aralık  2019 tarihi  itibariyle  (4/B  sözleşmeli  statüde  geçen  hizmet  süresi  dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli ve SGK'da geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlığımız teşkilatında fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup, yukarıda belirtilen unvanlarda 3 yıldır çalışıyor olması, c) Başkanlıkça 2017, 2018 veya 2019 yıllarında yapılan MBSTS'den en az 50 puan almış olması, d) Hac organizasyonunda en fazla 5 defa görevlendirilmiş olması, e)  2017,  2018  ve  2019  yıllarında  hac  ve  2019-2020  umre  organizasyonunda görevlendirilmemiş olması, (grup oluşturanlar hariç)

f) 2019 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli,  2020 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması, g) Yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olması,

C) BAYAN İRŞAT GÖREVLİSİ 

1. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı (alan dışı olanlar hariç), Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı (alan dışı olanlar hariç), İl Müftü Yardımcısı, Eğitim Görevlisi, Baş Vaiz, Uzman Vaiz, Vaiz, Cezaevi Vaizi, Din Hizmetleri Uzmanı, Murakıp ile İHL mezunu Şube Müdürü, Eğitim Uzmanı, Apk uzmanı ve Öğretmen unvanlarında fiilen çalışanlarda; a)  20 Aralık  2019 tarihi  itibariyle  (4/B  sözleşmeli  statüde  geçen  hizmet  süresi  dâhil, vekillik,  4/C  kısmi  zamanlı  sözleşmeli  ve  SGK'da  geçen  süreler  hariç  olmak  üzere) Başkanlıktaki  fiili  hizmet  süresi  en az 5  yıl olup,  yukarıda belirtilen unvanlarda 3 yıldır çalışıyor olması,

b) 2018  ve  2019  yıllarında  hac,  2019-2020  umre  organizasyonunda görevlendirilmemiş olması, (grup oluşturanlar hariç)

c) 2019 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2020 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,

d) Tecrübeli  görevlilerden  birimince  2019-2020  umre  organizasyonunda görevlendirilmek  üzere  teklif  edilenlerden  pasaportları  Başkanlıkça  istenilmiş  olmaması, (10/12/2019 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç) e) Daha önce hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmiş olması,

f) Müracaat edenler arasından birimince hac görevi için teklifinin yapılmış olması,

g) Teklifi yapılanlar arasından hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olanlar için yapılacak olan mülakatta başarılı olması,      2. Kur'an Kursu Başöğreticisi, Kur'an Kursu Uzman Öğreticisi ve Kur'an Kursu Öğreticisi olarak fiilen çalışanlarda; a)  20 Aralık  2019 tarihi  itibariyle  (4/B  sözleşmeli  statüde  geçen  hizmet  süresi  dâhil, vekillik,  4/C  kısmi  zamanlı  sözleşmeli  ve  SGK'da  geçen  süreler  hariç  olmak  üzere) Başkanlıktaki  fiili  hizmet  süresi  en  az  5  yıl  olup,    yukarıda  belirtilen  unvanlarda  3  yıldır çalışıyor olması, b) Daha önce umre organizasyonlarında görevlendirilmiş olması,

c) Başkanlıkça 2017, 2018 veya 2019 yıllarında yapılan MBSTS'den en az 50 puan almış olması, d) Hac organizasyonlarında en fazla 5 defa görevlendirilmiş olması, e)  2018  ve  2019  yıllarında  hac,  2019-2020  umre  organizasyonunda görevlendirilmemiş olması, (grup oluşturanlar hariç)

f) 2019 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2020 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması, g) Yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olması,

D) TERCÜMAN/MÜTERCİM

a)  Halen  Başkanlık  merkez  ve  taşra  teşkilatında  veya  Türkiye  Diyanet  Vakfı bünyesinde çalışıyor olması,

b)  20 Aralık  2019 tarihi  itibariyle  (4/B  sözleşmeli  statüde  geçen  hizmet  süresi  dâhil, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli ve Başkanlığımız personeli için SGK'da geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlık veya Türkiye Diyanet Vakfındaki fiili hizmet süresinin en az 5 yıl olması,

c) 31 Aralık 1964 tarihinden sonra doğmuş olması,

d) 2020 yılı hac organizasyonunda Arapça tercüman/mütercim olarak görevlendirilmek üzere müracaatta bulunmuş ve yapılacak Arapça sözlü mülakatta başarılı olması, (müracaat edenlerden 2015-2019 yılları arasında her hangi birinden 70 ve üzeri puan alanlar sınavdan muaf tutulacaklardır.)

E) EKİP PERSONELİ, BÜRO PERSONELİ, MUHASEBE PERSONELİ, SATIN ALMA GÖREVLİSİ, YEMEKHANE KONTROL GÖREVLİSİ, YEMEKHANE SORUMLUSU, YEMEK SERVİS PERSONELİ, DEPO GÖREVLİSİ VE TEKNİSYEN

a)  Halen  şube müdürü, murakıp,  eğitim  görevlisi,  öğretmen, mali  hizmetler  uzmanı, vakit  hesaplama  uzmanı,  uzman,  mimar,  mühendis,  programcı,  çözümleyici,  sayman, musahhih, şef, araştırmacı, teknisyen, tekniker, kütüphaneci, muhabir, kameraman, memur, vhki, daktilograf vb. unvanlarda fiilen çalışıyor olması,

b)  20 Aralık  2019 tarihi  itibariyle  (4/B  sözleşmeli  statüde  geçen  hizmet  süresi  dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli ve Başkanlığımız personeli için SGK'da geçen süreler hariç) Başkanlık Teşkilatında veya TDV'de fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup, yukarıda belirtilen unvanlarda 3 yıldır çalışıyor olması,

c) 31 Aralık 1964 tarihinden sonra doğmuş olması, d) Hac organizasyonlarında en fazla 5 defa görevlendirilmiş olması,

e)  2017,  2018  ve  2019  yıllarında  hac,    2018-2019  ve  2019-2020  umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması,

f) 2019 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2020 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması, g)  2019-2020  umre  organizasyonu  için  teklifinin  yapılmamış  olması,  (10/12/2019 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç)

h) Birimince hac görevi için teklifinin yapılmış olması ve sözlü sınavda başarılı olması,

F) AŞÇI / AŞÇI YARDIMCISI VE MUTFAK PERSONELİ

1. Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfında Çalışanlarda; a)  20 Aralık  2019 tarihi  itibariyle  (4/B  sözleşmeli  statüde  geçen  hizmet  süresi  dâhil, askerlik,  vekillik,  4/C  kısmi  zamanlı  sözleşmeli  ve  Başkanlık  personeli  için  SGK'da  geçen süreler hariç) Başkanlık teşkilatında veya TDV'de fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup, 3 yıldır aşçı veya aşçı yardımcısı olarak çalışıyor olması,

b)  Aşçı  ve  aşçı  yardımcısı  kadrosunda  çalışmayanlar  için  ise  kadro  unvanlarına bakılmaksızın, 5  yıllık fiili hizmet  süresini tamamlamak  şartıyla, 01/01/2016 tarihinden önce Aşçılık Meslek  Yüksek Okulu,  Otelcilik ve Turizm  Meslek Yüksek Okulu  mezunu olmak veya daha  önce  hac  organizasyonlarında  aşçı  veya  aşçı  yardımcısı  olarak  görevlendirilmiş  ve başarılı olması,

c) 31 Aralık 1964 tarihinden sonra doğmuş olması,

d) 2019 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olması,

e)  2020  yılı  hac  organizasyonunda  görevlendirilmek  üzere müracaatta  bulunmuş  ve yapılacak  olan  sözlü/uygulamalı  sınavda  başarılı  olması,  (müracaatta  bulunanlardan  2015, 2016,  2017  ve  2018  yıllarında  yapmış  olduğu  görevde  başarılı  olup,  hac  ve  umre organizasyonlarında  görevlendirilenler  ile  2019  yılında  yapılan  mülakatta  70  ve  üzeri  puan alanlar sözlü/uygulamalı sınavdan muaf tutulacaktır)

2. Kurum Dışından Müracaat Edeceklerde;

a) Kamu kurumlarında 20 Aralık 2019 tarihi itibariyle en az 5 yıldır aşçı/aşçı yardımcısı kadrosunda çalışıyor veya emekli olması,

b)  Kamu  kurumlarında  çalışmayanlar  için  ise  01/01/2015  tarihinden  önce  Aşçılık Meslek  Yüksek  Okulu,  Otelcilik  ve  Turizm  Meslek  Yüksek  Okulu  mezunu  olmak  veya  söz konusu tarihten  önce Milli  Eğitim  Bakanlığınca  onaylı aşçılık/aşçı y ardımcılığı sertifikası sahibi olması,

c)  2020  yılı  hac  organizasyonunda  kamu  kurumunda  halen  çalışanlarda görevlendirilmesinde  sakınca  bulunmadığına  dair  kurumundan  alacağı  muvafakat  belgesini Ek-2 müracaat dilekçesine eklemiş olması,

d) 31 Aralık 1964 tarihinden sonra doğmuş olması,

e) 2019 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olması,

f) Erkek olması,

g) Kamu kurumunda çalışanlar için son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olması, h) Kamu kurumunda çalışmayanlar için ise adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı olmadığına dair belgeyi ibraz etmiş olması,

ı) Ek-2  dilekçe  ile  a  ve  b  bentlerinde  belirtilen  şartları taşımak  kaydıyla müracaatını bulunduğu  yerdeki il  müftülüğüne  yapmış olması,

  i) Yapılacak olan sözlü/uygulamalı sınavda başarılı olması, (müracaatta bulunanlardan 2015,  2016,  2017  ve  2018  yıllarında  yapmış  olduğu  görevde  başarılı  olup,  hac  ve  umre organizasyonlarında  görevlendirilenler  ile  2019  yılında  yapılan  mülakatta  70  ve  üzeri  puan alanlar sözlü/uygulamalı sınavdan muaf tutulacaktır)

G) ŞOFÖR 

a)  20 Aralık  2019 tarihi  itibariyle  (4/B  sözleşmeli  statüde  geçen  hizmet  süresi  dâhil, askerlik,  vekillik,  4/C  kısmi  zamanlı  sözleşmeli  ve  Başkanlık  personeli  için  SGK'da  geçen süreler  hariç) Başkanlığımız teşkilatında  veya TDV'de fiili  hizmet  süresi  en  az  5  yıl  olup,  3 yıldır şoför olarak çalışıyor olması,

b) 31 Aralık 1964 tarihinden sonra doğmuş olması,

c)  2017,  2018  ve  2019  yıllarında  hac,    2018-2019  ve  2019-2020  umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması, d) Hac organizasyonlarında en fazla 6 defa görevlendirilmiş olması,

e)  2019-2020  umre  organizasyonu  için  teklifinin  yapılmamış  olması,  (10/12/2019 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç)

f)  Birimince  hac  görevi  için  teklifinin  yapılmış  olması  ve  sözlü/uygulamalı  sınavda başarılı olması,         

H) HİZMETLİ, MUTFAK PERSONELİ, MUTFAK BULAŞIK PERSONELİ, YEMEKHANE BULAŞIK PERSONELİ, ÇAMAŞIRCI / ÜTÜCÜ

a)  20 Aralık  2019 tarihi  itibariyle  (4/B  sözleşmeli  statüde  geçen  hizmet  süresi  dâhil, askerlik,  vekillik,  4/C  kısmi  zamanlı  sözleşmeli  ve  Başkanlık  personeli  için  SGK'da  geçen süreler  hariç)  Başkanlık  teşkilatında  veya  TDV'de  en az fiili hizmet süresi 5 yıl olup, 3 yıldır hizmetli, işçi, bekçi, kaloriferci ve benzeri unvanlarda çalışıyor olması, b) 31 Aralık 1964 tarihinden sonra doğmuş olması,

c)  2017,  2018  ve  2019  yıllarında  hac,    2018-2019  ve  2019-2020  umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması, d) Hac organizasyonlarında en fazla 5 defa görevlendirilmiş olması,

e)  2019-2020  umre  organizasyonu  için  teklifinin  yapılmamış  olması,  (10/12/2019 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç)

F)  Birimince  hac  görevi  için  teklifinin  yapılmış  olması  ve  sözlü/uygulamalı  sınavda başarılı olması, şartları aranacaktır.

II- Müracaat, Teklif, Sınav ve Diğer İşlemlere İlişkin Hususlar

1-  Görevli  Personel  Seçimine  İlişkin  Esasların  A,  E,  G  ve  H  bentlerinde  belirtilen unvanlarında  görev  almak  isteyenlerin  teklifleri,  20  Aralık  2019  tarihine  kadar  merkezde birimlerince,  taşrada  il  müftülükleri,  dini  yüksek  ihtisas  ve  eğitim  merkezi  müdürlükleri  ve Türkiye  Diyanet  Vakfı  Genel  Müdürlüğünce  Ek-1  tabloda  verilen  kontenjan  doğrultusunda tespit  edilecek  ve  hac  görevli  programına  girilmesi  suretiyle  yapılacaktır.  (Kafile Başkanları için illere verilecek kontenjanın   60'ı il müftüsü, il müftü yardımcısı ve ilçe müftülerinden, geri  kalan        40'ı  ise  kafile  başkanlığı  için  şartları  taşıyan  diğer  unvanlardaki  görevli personelden teklif edilecektir.)

2- Görevli Personel Seçimine İlişkin Esasların B ve C bentlerinin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen  unvanlardaki  personel  ile  D  bendinde  belirtilen  unvanda  görev  almak  isteyenler müracaatlarını,  11-20 Aralık 2019  tarihleri  arasında  http://www.hac.gov.tr  adresindeki "2020 yılı Hac Görevli Müracaatları" linkinden, T.C. Kimlik Numarası ile istenilen bilgileri Ek-2 forma  uygun  şekilde  doldurarak  alacakları  çıktıyı  ilgili  Birimlerine  teslim  edeceklerdir.  İlgili birimler  formları  kontrol  ettikten  sonra  şartları  uygun  olanların  müracaatlarını  program üzerinden  25 Aralık 2019  tarihine  kadar  onaylayacaklardır.  (Müracaat eden görevlilerin müracaat formları ilgili müftülüklerde kalacaktır.)

3-  Görevli  Personel  Seçimine  İlişkin  Esasların  B  ve  C  bentlerinin  1.  maddelerinde belirtilen unvanlarda müracaat edenlerden teklifi yapılacak olanların isimleri 25 Aralık 2019 tarihine kadar hac görevli programına süresi içerisinde girilecektir. 4- Kurum içi veya kurum dışından aşçı / aşçı yardımcısı olarak görev almak isteyenler müracaatlarını 11-20 Aralık 2019 tarihleri arasında il müftülüklerine gerekli başvuru evrakını teslim  etmek  suretiyle  yapacaklar  ve  başvuru  evrakı  il  müftülüklerince  sisteme  girilerek ekleriyle  birlikte  en  geç  27 Aralık 2019  tarihine  kadar  Hac  ve  Umre  Hizmetleri  Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

5-  Başkanlık merkez  birimleri,  il  veya  ilçe müftülükleri,  dini  yüksek  ihtisas  ve  eğitim merkezi  müdürlükleri  ve  Türkiye  Diyanet  Vakfı  Genel  Müdürlüğü  müracaat  formlarını inceleyecek ve görevli programından kontrol ettikten sonra şartları uygun ve eksiksiz olanların müracaatlarını onaylayacaklardır. 6- Tekliflerde personelin ehliyet, liyakat ve performansı göz önünde bulundurulacaktır.

7-  Yukarıda  zikredilen  görevlerden  sadece  biri  için  müracaat  alınacak  veya  teklifte bulunulacaktır. 8- Müracaat ve teklifi yapılmış olanlardan; Son beş yıl içerisinde uyarma hariç disiplin cezası almış olanların, Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engeli bulunanların, Halen  tahkikat  veya  soruşturması  devam  edenler  ile  müracaat  tarihlerinde  açığa alınanların, Geçici olarak Başkanlık dışındaki kurumlarda görevli olanların, Kurum  değişikliği  talebinde  bulunanların, Müracaat  tarihleri  arasında  3  ay  veya  daha  uzun  süreli  hizmet  içi  eğitim  kursunda olanların, Halen askerde olanların, Yurt dışı görevi için planlaması yapılanların, T.C.  pasaportu  bulunmayan  veya  alamayacak durumda olanların,talimatta  belirtilen  diğer  şartları  taşısalar  bile,  müracaatları  kabul  edilmeyecek  ve teklifleri de yapılmayacaktır. Müracaat veya teklifi yapılmış olsa dahi şartları taşımadığı tespit edilenler sistemden çıkartılacaktır.

9-  Aşçı,  aşçı  yardımcısı,  mutfak  personeli,  mutfak  bulaşık  personeli,  yemekhane bulaşık  personeli  olarak  görevlendirilecek  olanlardan  "Portör Muayene Belgesi" isteneceğinden, söz konusu unvanlar için yapılacak müracaatta muayene belgesine mani hali bulunanlar  görevlendirilmeyecektir.  Aykırı  beyanda  bulunanlara  idari  ve  disiplin  cezası uygulanacaktır.

10- Teklifler; a) Merkezde birim amirlerince, b) İllerde; il müftüsünün başkanlığında hac  ve umre hizmetlerinden  sorumlu il müftü yardımcısı,  varsa  hac  ve  umre  şube  müdürü  ve  ilçe  müftülerinin  tamamının  katılımıyla yapılacak  müşterek  tespitten  sonra il müftülüklerince,

c) Dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezlerinde; müdürlerinin başkanlığında ve eğitim görevlilerinin  tamamının katılımı ile yapılacak müşterek tespitten sonra ilgili müdürlüklerce,

d) Türkiye Diyanet Vakfında ise Genel Müdürlükçe, verilen  kontenjan  doğrultusunda  yapılacak  olup,  unvanlarına  göre  alınacak  çıktı birimlerce tasdik  edildikten  sonra, müşterek teklif  listeleri  ve tutanaklar taranarak 25 Aralık 2019  tarihine  kadar  belgenet  üzerinden  Hac  ve  Umre  Hizmetleri  Genel  Müdürlüğüne gönderilecektir.

11-  Belirlenen  süre  içerisinde müracaatta  bulunmayan,  teklifi  yapılmayan,  yapılacak sözlü/ uygulamalı  sınav ve  mülakatlara katılmayan personel değerlendirmeye alınmayacaktır.

12-  Organizasyonda  görevlendirilmek  üzere  müracaat  eden  veya  teklifi  yapılan personel,  müracaat  ettiği  veya  teklifinin  yapıldığı  tarihteki  unvanına  göre  değerlendirilecek olup,  söz  konusu  tarihten  sonraki  unvan  değişiklikleri  görevlendirmede  dikkate alınmayacaktır.

13-  Yapılacak  olan  müracaat  ve  tekliflerin,  belirlenen  esaslara  uygun  olup  olmadığı hususu  ilgili  birimlerce  kontrol  edilecek,  müracaat ve teklifi uygun görülen personele ait bilgiler Hac  ve  Umre  Hizmetleri  Genel  Müdürlüğü  "Hac Görevli  Programı"na girilecek ve ilgililerin son 6 ay içinde çek ilmiş fotoğrafları ile ilgili başvuru evrakları bilgisayar ortamında taranarak en geç  25 Aralık 2019  tarihi  mesai  saati  bitimine  kadar  belgenet  üzerinden  Hac  ve  Umre Hizmetleri  Genel  Müdürlüğüne gönderilecektir.

14-  Müracaat  eden  personele  ait  form  ve  dilekçeler  ilgili  birimlerince  muhafaza edilecektir. 

15-  Tekliflerin  yapılması  ve  müracaatların  alınmasıyla  oluşacak  listelerin  sisteme yüklenmesinden  sonra;  atama,  nakil,  emeklilik,  istifa,  vefat  gibi  her  hangi  bir  sebeple personelin  durumunda  meydana  gelebilecek  değişiklikler  ivedilikle Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

16-  Görevli  Personel  Seçimine  İlişkin  Esasların  B  ve  C  bentlerinin  2.  maddelerinde belirtilen  unvanlarda  görev  almak  üzere  müracaat  edenler  arasından  ilin  hac  yolcu  sayısı dikkate  alınarak  tespit  edilen  kontenjana  göre    30  tecrübeli  ve    70  tecrübesiz  oranı korunarak,  MBSTS puanına göre belirlenen personel mülakata çağrılacaktır.

17- 2017-2018, 2018-2019 umre organizasyonlarında ve 2019 hac organizasyonunda görevlendirilmek  üzere  seminere  alınıp  görevlendirilemeyenlerden,  2019-2020  umre organizasyonunda  görev almak  üzere  müracaat  edip pasaportu  istenilen personel, 2020 yılı hac organizasyonunda görev almak üzere müracaat edemeyecektir. 18- Mülakat ve sözlü/uygulamalı sınav tarihleri bilahare bildirilecektir.

19- Sözlü/uygulamalı sınav ve mülakatlarda başarılı sayılabilmek için 70 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

20-  Görevli  Personel  Seçimine  İlişkin  Esasların  B  ve  C  bentlerinin  2.  maddelerinde belirtilen  unvanlarında  görev almak üzere müracaat eden personelin görevlendirilmelerinde, sözlü  sınav  puanı  ile  MBSTS  puanının  ortalaması  alınarak  oluşturulacak  başarı  liste sıralaması  esas  alınacaktır.  (Puan  eşitliği  durumunda  hizmet  yılı  çok  olana,  bunun  da  eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.)

21-  Görevli  Personel  Seçimine  İlişkin  Esasların  B  ve  C  bentlerinin  1.  ve  2. maddelerinde  belirtilen  unvanlarda  görevlendirilecek  personelin  seçimine  ilişkin  sözlü  sınav ve mülakatlar Ek-3'te zikredilen kaynaklar dikkate alınarak yapılacaktır. 22-  Görevli  Personel  Seçimine  İlişkin  Esasların  E  bendinde  belirtilen  unvanlarda görevlendirilecek  personelin  seçimine  ilişkin  yapılacak  sözlü  sınav  ve  mülakatlar  Ek-4'te zikredilen kaynaklar dikkate alınarak yapılacaktır.

23-  Hangi  unvanda  olursa  olsun  daha  önceki  yıllarda  yurt  içi  veya  yurt  dışı  hac organizasyonlarında  görev  alanlar  "tecrübeli",  hac  organizasyonunda  görevlendirilmeyenler ile  sadece  umre  organizasyonlarında  görevlendirilenler  "tecrübesiz"  kategorisinde değerlendirilecektir. 24- Müracaat ve tekliflerde, personelin yurt dışı görevi esnasında görevli olarak hacca veya umreye gittiği yıllar ve görevlendirme sayıları dikkate alınacaktır.  25-  Hac  organizasyonunda  görev  alacak  ekip  başkanları,  ekip  başkan  yardımcıları, fetva ve irşat ekip üyeleri,  bölge sorumluları, acenta sorumluları, basın sorumlusu, protokol sorumlusu,  bölge  sorumlu  yardımcıları  ve  irşat  görevlileri  (okuyucular)  Hac  ve  Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecektir.

26-  Organizasyonun  her  kademesinde  görev  alacak  personel,  gerektiğinde  Hac  ve Umre  Hizmetleri  Genel  Müdürlüğünce  bilgilendirme  ve  eğitim  seminerlerine  alınabilecektir. Söz  konusu  seminere  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu'nun  104.  maddesinde belirtilen mazeretleri bulunanların dışında katılmayan personel görevlendirilmeyecektir.

27-  Müracaat/Teklif,  sözlü  sınav,  mülakat  veya  seminerlerden  sonra, görevlendirilmelerine  mani  her  hangi  bir  durumu  ortaya  çıkanlar  ile  bu  talimatta  belirtilen şartları  taşımadığı  sonradan  tespit  edilenlerin  görevlendirilmesi  yapılmayacak,  yapılmış  ise iptal  edilecektir. Bu  durumda  olanlar  ivedilikle Hac  ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

28-  Müracaat  ve  tekliflerde  yanlış  beyan  veren  personel  ile  bilgileri  kontrol  ederek sisteme  giriş  yapacak  olan kişi ve tasdik eden birim sorumlu olacaktır.

29-  Organizasyonun  özellik  arz  eden  kademelerinde  ihtiyaç  durumuna  göre Başkanlıkça  doğrudan  görevlendirme  yapılabilecektir.

30- Personel  seçimine ilişkin  yukarıda belirtilen esaslar 2020  yılı hac organizasyonu görevlendirmeleri  için  geçerli  olup,  gelecek yıllar için bir hak teşkil etmeyecektir.

31- Umre organizasyonundaki görevlendirmeler 2017 yılı için 15.10.2016-01.07.2017 tarihlerini,  2018  yılı  için  01.11.2017-20.06.2018  tarihlerini,  2019  yılı  için 15.09.2018-15.06.2019  tarihlerini,  2020  yılı  için  ise  15.09.2019-21.06.2020  tarihlerini kapsamaktadır.

32- Bu talimatın bir sureti, il müftülüklerince ilçe müftülüklerine ivedilikle ulaştırılacak, ayrıca  talimatta  yer alan hususlar ilgili personele birimlerince imza karşılığı tebliğ edilecektir. 

İLGİLİ SAYFA İÇİN TIKLAYIN

 

GÜVENİLİR KAYNAK

2011 yılından bu yana sınav sistemini takip ederek son sınav sistemine uygun olarak titizlikle hazırlanan Ferhat Erdoğan'ın Mbsts kitabının genişletilmiş baskısı 832 sayfa olarak Yediiklim yayınlarından çıktı.

Kitabımız; Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışan tüm İmam-hatip, Müezzin-Kayyım ve Kur'an Kursu Öğreticilerinin sınav sonrasında da devamlı surette başvuracağı kaynak bir eserdir.


8. Yılımızda Genişletilmiş ve Güncellenmiş Baskımız 

Toplam 832 sayfa

ÖSYM Sınav Sistemine Uyumlu

Tablo-Çizelgeli Konu Anlatım ve Konu Testleri

Özel Dizgi Sayesinde Okuma Kolaylığı

Yazar: Ferhat ERDOĞAN

Yayınevi: Yediiklim
 

KİTAPTAKİ ÜNİTELER:

1- Kur’an-ı Kerim ve Tecvid, 2-Tefsir, 3-Akaid-Kelam ve Mezhepler, 4-Fıkıh ve İlmihal, 5-Siyer, 6-Hadis, 7-İslam  Tarihi ve Eserler, 8-Dinler Tarihi, 9-Dini Terimler

SİPARİŞ HATTI:    

(Mesai saatleri içerisinde) 
 0850 455 06 07


ONLİNE SATIŞ SAYFASI >>>

 

mbsts kitabı

1457 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın