• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/mbsts.dhbt
  • https://twitter.com/imamlarburada

Dini Terimler

KİTABIMIZIN DİNİ TERİMLER ÜNİTESİNDEN KESİTLER

                                                 
                         -A-

1- “Acem” ne demektir?

Arap olmayan demektir.

 

2- “Adak” nedir?

Kişinin dinen yükümlü olmadığı halde, farz veya vacip türünden bir ibadet yapacağına dair Allah’a söz vermesidir.

 

3- “Adavet “ ne demektir?

Sözlükte düşmanlık d emektir.

 

4- “Aforoz” ne demektir?

Hristiyanlık ve Yahudilikte öngörülen bir dinî ceza türü olup,  Kilise hukukuna göre yetkili dinî şahsiyetler tarafından suçlu görülen bir Hristiyanın kendi topluluklarından uzaklaştırılmasıdır.

 

5- “Âhâd” haber ne demektir?

Bir hadis terimi olarak; Râvî sayısı bakımından mütevâtir derecesine ulaşmamış hadîsler için kullanılan ıstılahtır.

 

6- “Ahbâr” ne demektir?

Yahudi âlimleri ve din adamları hakkında kullanılan Kur'anî bir tabirdir.

 

7- “Ahlak-ı hamîde” ne demektir?

İyi, övgüye değer güzel huylar anlamındaki kullanılan ahlak terimidir.

 

8- “Ahlak-ı zemîme” ne anlamındadır?

Kötü, çirkin ahlak anlamında kullanılır.

 

9- “Akîde” ne demektir?

Bir şeye inanmak, tasdîk etmek ve kabul etmek demektir.

..............